Prentis gardd gegin furiog – Lefel 3

Prentis gardd gegin furiog – Lefel 3

Summary An Apprenticeship with the National Trust Garden team. We employ more than 600 gardeners, from Apprentices and Assistant Gardeners to Head Gardeners and Garden Managers We care for over 200 gardens and 190 historic parklands reflecting 500 years of UK garden...
Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol

Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol

Diolch yn fawr am ddangos diddordeb yn y lleoliad hwn gyda Newydd i Natur. Mae Newydd i Natur yn rhaglen gyffrous o leoliadau gwaith cyflogedig mewn rolau sy’n canolbwyntio ar natur. Mae hon yn un o 70 o rolau a fydd yn cael eu creu ar draws y DU i ddenu doniau ifanc...
Prentis gardd gegin furiog – Lefel 3

Prentis Gardd Technegydd Cnydau – Lefel 3

Summary An Apprenticeship with the National Trust Garden team. We employ more than 600 gardeners, from Apprentices and Assistant Gardeners to Head Gardeners and Garden Managers We care for over 200 gardens and 190 historic parklands reflecting 500 years of UK garden...
Uwch Swyddog Coedwig

Uwch Swyddog Coedwig

Mae’r Tîm Gweithgareddau Coedwig yn gyfrifol am reoli Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn gynaliadwy i fodloni achrediad dan Gynllun Sicrwydd Coetir y DU ac ISO14001 ac i gyflawni Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol. Mae’r tîm yn rheoli coetiroedd Llywodraeth Cymru...
Uwch Swyddog Coedwig

Peiriannydd Cymorth y Cwmwl – Llifogydd

Gan weithio â’r gwasanaeth Llifogydd – Rhybuddio a Hysbysu fel rhan o Dîm Platfform TGCh bydd disgwyl i’r rôl ddarparu cymorth technegol i holl raglenni byw y Gwasanaeth Llifogydd Cenedlaethol a phlatfformau cwmwl o fewn fframwaith Llyfrgell Seilwaith Technoleg...
Skip to content