Pam mae ei angen

Mae pandemig Covid-19 wedi cyflymu’r angen i ail-alinio sut rydym yn wynebu argyfyngau hinsawdd, natur ac iechyd, wrth ymateb i heriau economaidd uniongyrchol gan gynnwys diweithdra eang. Er mwyn cyflawni llesiant ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, mae angen i Gymru fabwysiadu atebion systematig uchelgeisiol a all ddechrau mynd i’r afael ag anghenion uniongyrchol wrth edrych i’r tymor hir a thrawsnewid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau.

Skip to content