Cymryd Rhan

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn gweithio i ddatblygu gwasanaeth natur cenedlaethol i Gymru, ymunwch â’r broses trwy gofrestru’ch diddordeb yma.

Bydd hyn yn eich rhoi ar y rhestr gylchrediad i dderbyn gwahoddiadau i gyfarfodydd, arolygon a chyfleoedd eraill i gymryd rhan wrth helpu i greu’r cynllun.

Ni fyddem yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall.

Mae nodi eich manylion uchod yn rhoi caniatâd i CGGC a FFCC gysylltu â chi am brosiect y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol a datblygiadau cysylltiedig. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i’w phrosesu.

Mwy am arferion preifatrwydd Mailchimp.
Mwy am FFCC a’ch preifatrwydd.
Mwy am CGGC a’ch preifatrwydd.

Skip to content