Adnoddau

Beth yw’r dystiolaeth ar gyfer Gwasanaeth Natur Cenedlaethol, a sut mae’n cael ei roi ar waith?

Y dystiolaeth ar gyfer Gwasanaeth Natur Cenedlaethol

Bydd swyddi a sgiliau gwyrdd medrus sydd wedi’u gwreiddio ar draws y gweithlu yn creu sylfaen ar gyfer entrepreneuriaeth ac arloesi busnes, economi werdd ar gyfer y dyfodol, ac yn gwella iechyd a lles Cymru. Byddai Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn cyflawni hyn, ac mae mudiad ledled y wlad yn datblygu’r dystiolaeth sy’n sail i’r gweithredu.

Ei roi ar waith

Ledled Cymru, mae dinasyddion eisoes yn gweithio i amddiffyn a gwarchod byd natur. Dysgwch fwy am sut beth yw gweithio i fyd natur, a sut y gall sefydliadau chwarae eu rhan wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd, gan ddarparu swyddi gwyrdd medrus a meithrin economi wledig wydn.

Skip to content