Diweddariad Gwasanaeth Natur Cymru

Diweddariad Gwasanaeth Natur Cymru

Dros y misoedd diwethaf mae partneriaid allweddol wedi bod yn brysur yn datblygu’r camau nesaf ar gyfer gwasanaeth natur cenedlaethol i Gymru. Nod Gwasanaeth Natur Cymru yw darparu llwyfan ar gyfer darparu’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen ar...
Briff Gwasanaeth Natur Cymru 2023

Briff Gwasanaeth Natur Cymru 2023

Mae’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol – neu ‘Gwasanaeth Natur Cymru’ (GNC) – yn fudiad gweithredu sy’n gweithio ym mhob rhan o’r wlad. Cafodd ei sefydlu i daclo’r argyfyngau natur a hinsawdd, a helpu i gyflawni newid gwyrdd a chyfiawn i Gymru. Nod y brîff...
Skip to content