Eisiau bod yn wirfoddolwr?

Eisiau bod yn wirfoddolwr?

Mae’r Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol yn disgrifio gwirfoddoli fel pan fydd rhywun yn treulio amser di-dâl yn gwneud rhywbeth er budd eraill ac yn ddiddorol, yn amlygu’n benodol gwneud rhywbeth er lles yr amgylchedd. Bydd y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn...