Eisiau bod yn wirfoddolwr?

Ebr 16, 2023

white and black ceramic cup filled with brown liquid on brown wooden sufface

Mae’r Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol yn disgrifio gwirfoddoli fel pan fydd rhywun yn treulio amser di-dâl yn gwneud rhywbeth er budd eraill ac yn ddiddorol, yn amlygu’n benodol gwneud rhywbeth er lles yr amgylchedd. Bydd y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn ategu grwpiau gwirfoddol presennol a bydd yn fodd o sicrhau y gellir cefnogi gwirfoddolwyr o fewn strwythur rheoli prosiect a chydlynwyr. Gan adeiladu ar rwydweithiau gwirfoddoli presennol a’u gwella, bydd yn cynnig buddion ychwanegol drwy wneud cyfleoedd gwirfoddoli yn fwy hygyrch. Cofrestwch ar gyfer ein cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad â newyddion a datblygiadau am gyfleoedd i wirfoddoli a llawer mwy gan dîm y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol.